Cookies on the KCI website
We use cookies to improve your browsing experience on our website. Please visit Privacy Policy our for more information about cookies and how we use them. We recommend you to accept the use of cookies for better navigation.
Tilgængelighed | Sitemap | Kontakt os | Kundeservice Telefon +45 3990 0180
Danmark Change Country
Startside  |  Lidelser  |  Produkter  |  Klinisk evidens  |  For patienter  |  Kundeservice
Her er du: Startside > Juridisk information
Udskriv

Juridisk bemærkning

KCI Medical ApS
Telegrafvej 4, 3.
DK-2750 Ballerup
Danmark
ApS reg. number: 223.487
VAT number: 18777045

KCI Medical ApS er et selskab registreret i Danmark med ApS reg. nr. 223.487

---

VILKÅR FOR ANVENDELSE


DU BEDES LÆSE DISSE VILKÅR GRUNDIGT. Dette websted ejes og drives af KCI, som beskrevet i Kinetic Concepts, Inc. og alle dets datterselskaber og associerede virksomheder på verdensplan, herunder, men ikke begrænset til, KCI USA, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI International, Inc., KCI Europe Holding B.V. , og KCI Medical Resources. KCI ejer andre websteder, men nærværende vilkår for anvendelse beskriver bestemmelserne for besøgende på dette KCI-websted og ingen andre KCI-ejede websteder. Du henvises til vilkårene for anvendelse på andre KCI-websteder, når du besøger dem.

I forbindelse med økonomisk modydelse, herunder din anvendelse og adgang til enhver del af dette websted, accepterer du følgende vilkår og betingelser som dokumenteret af din brug og/eller adgang til webstedet:

Tilbage til toppen

KONTAKT I FORBINDELSE MED NØDSTILFÆLDE.

DETTE WEBSTED INDEHOLDER IKKE MEDICINSK RÅDGIVNING. HVIS DU MENER, AT DU HAR BEHOV FOR AKUT LÆGEHJÆLP, SKAL DU ØJEBLIKKELIGT KONTAKTE EGEN LÆGE ELLER DEN LOKALE ALARMCENTRAL (PÅ 112).

Tilbage til toppen

OM OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED

Dette websted kan indeholde information om medicinske og sundhedsrelaterede emner. Det er ikke hensigten, at disse oplysninger skal erstatte rådgivning fra egen læge eller andre klinikere. Du må ikke anvende disse oplysninger til diagnosticering af et sundhedsproblem eller en sygdom, men bør i stedet altid konsultere egen læge eller andre klinikere. Patienter skal altid konsultere en kliniker i form af f.eks. en læge for at få fastlagt en korrekt diagnose samt den videre behandling, som er hensigtsmæssig i den aktuelle situation. Materialet på dette websted er udelukkende af generel informativ karakter. De oplysninger, du læser på dette websted, kan ikke erstatte det forhold, du har til din læge. KCI driver ikke lægevirksomhed eller medicinske serviceydelser eller rådgivning, og oplysningerne på dette websted må ikke betragtes som medicinsk rådgivning.

Tilbage til toppen

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle billeder, der er anvendt på dette websted, er ejet, licenseret eller anvendes med tilladelse fra KCI Licensing, Inc. og dets associerede virksomheder til brug udelukkende på dette websted. Uautoriseret brug, kopiering eller fremvisning er forbudt.

GORE-TEX® eller GORE® Medical fabric er et registreret varemærke tilhørende W. L. Gore and Associates. 3M™og Tegaderm™ er varemærker tilhørende 3M CompanyMedmindre andet er specifikt angivet i indholdet på webstedet, tilhører alle andre varemærker og servicemærker, der er anvendt til identificering af produkter eller serviceydelser på dette websted samt relaterede links eller indhold på anden vis angivet herpå, KCI Licensing, Inc., ,dets associerede virksomheder og licensgivere.

De fleste KCI-produkter og -services, der er afbildede på dette websted [www.kci-medical.dk] er patenterede og/eller patentanmeldt i visse retskredse. Intet i nærværende vilkår skal fortolkes som overdragelse af licenser eller rettigheder i forbindelse med hvilken som helst KCI Licensing, Inc. patent, copyright, varemærke eller andre rettigheder tilhørende KCI Licensing, Inc. eller dets associerede selskaber samt disses respektive licensgivere (samlet benævnt KCI). Du accepterer, at indholdet på dette websted tilhører KCI og dets associerede selskaber. Du må udelukkende anvende de immaterielle rettigheder på dette websted, som er udtrykkeligt tilladt i nærværende vilkår for anvendelse, og til intet andet formål. Du accepterer, at hverken ejendomsretlige meddelelser eller kildeangivelser må fjernes fra nogen form for materiale hidrørende fra dette websted. Endvidere accepterer du, at alle oplysninger og data indeholdt på dette websted eller afledt herfra er KCI's ejendom. Manglende varemærkebetegnelse på KCI's varemærker skal ikke anses som et afkald af KCI's rettigheder for et sådan varemærke eller enhver anden immateriel rettighed.

Tilbage til toppen

FEEDBACK, KOMMENTARER OG IDEER FRA BRUGERNE

Mens KCI er glade for at modtage feedback, kommentarer og ideer fra de besøgende på dette websted, skal du være opmærksom på, at alle oplysninger, som indsendes via dette websted, anses som ikke-personlige, ikke-fortrolige og ikke-beskyttede (bortset fra personlige oplysninger i henhold til definitionen i vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger). Hvis du overfører eventuelle ideer, oplysninger, koncepter, knowhow, teknikker eller materialer til KCI via dette websted, giver du hermed KCI en uindskrænket, gratis, uigenkaldelig licens til at anvende, reproducere, vise, udøve, ændre, overføre og videregive disse gennem ethvert medie og på enhver måde, og accepterer, at KCI har ret til at anvende dem til ethvert tænkeligt formål (både kommercielt eller ikke-kommercielt).

Tilbage til toppen

INGEN GARANTIER


ALLE OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED ER ANGIVET "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER.KCI FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRING ELLER GARANTIER FOR, AT OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED ER RETTIDIGE ELLER FRI FOR FEJL. OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL. KCI HAR IKKE GENNEMGÅET ALLE WEBSTEDER SOM MULIGVIS INDEHOLDER LINKS TIL KCI'S WEBSTEDER OG GODKENDER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET PÅ EVENTUELLE SIDER UDEN FOR WEBSTEDET ELLER ANDRE WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL DISSE WEBSTEDER. ANVENDELSEN AF SÅDANNE LINKS SKER PÅ EGET ANSVAR.

Synspunkter og meninger, der er gengivet i artikler, publikationer og case stories på dette websted eller knyttet til dette websted, deles ikke nødvendigvis af KCI, dets datterselskaber, associerede virksomheder eller licensgivere, og selvom de fleste studier er uafhængige studier, kan KCI ikke fremsætte erklæringer eller nogen garanti for pålideligheden af studiernes resultater og konklusioner.

Tilbage til toppen

ANSVARSBEGRÆNSNING


KCI, DETS DIREKTØRER, BESTYRELSE, DATTERSELSKABER, AGENTER, MEDARBEJDERE, EFTERFØLGERE ELLER BEFULDMÆGTIGEDE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL DETTE WEBSTED ELLER OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET PÅSTÅEDE ANSVAR PÅ BAGGRUND AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER AF ENHVER ANDEN ÅRSAG, SELVOM KCI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER KCI'S ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER BEGRÆNSET TIL DET TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

DET KOLLEKTIVE ANSVAR FOR KCI, DETS DIREKTØRER, BESTYRELSE, DATTERSELSKABER, AGENTER, MEDARBEJDERE, EFTERFØLGERE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAB ELLER SKADER ER BEGRÆNSET TIL DET FAKTISKE TAB OG KAN IKKE OVERSTIGE U.S. $ 100.00. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE I VISSE OMRÅDER/LANDE. KCI, DETS DIREKTØRER, BESTYRELSE, DATTERSELSKABER, AGENTER, MEDARBEJDERE, EFTERFØLGERE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DINE EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, SOM OVERSTIGER BELØBET ANFØRT OVENFOR. ALLE YDERLIGERE SKADER, UANSET OM DE MÅTTE VÆRE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER, PØNALE ELLER KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, SOM FØLGE AF BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER MATERIALER ER UNDTAGET, SELVOM KCI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tilbage til toppen

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER


Dette websted kan indeholde links til andre websteder samt materialer og oplysninger, som administreres af tredjepart. KCI er på ingen måde ansvarlig for indholdet på andre websteder og er endvidere ikke ansvarlig for eventuelle skader, som opstår som følge af indholdet på sådanne websteder eller brugen af oplysninger, som du indsender til sådanne websteder. KCI gennemgår, monitorerer eller kontrollerer ikke fremgangsmåderne for beskyttelse af personlige oplysninger på websteder, som administreres af andre, og som brugerne får adgang til via KCI's websted. Disse links er udelukkende beregnet som en hjælp til brugerne.

Tilbage til toppen

SKADESLØSHOLDELSE


Du accepterer at forsvare og holde KCI, dets overordnede, direktører, bestyrelse, agenter, medarbejdere og befuldmægtigede skadesløse i forbindelse med enhver form for erstatning, krav og omkostning, herunder advokatsalær, som måtte opstå som følge af din brug af dette websted eller dets indhold, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse KCI's vilkår for anvendelse. KCI forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig det fulde forsvar og kontrol over enhver sag, som normalt ville tilfalde dig, og i et sådant tilfælde accepterer du at samarbejde med KCI i forbindelse med udarbejdelsen af eventuelle indsigelser.

Tilbage til toppen

ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FREMTIDEN


Dette websted kan indeholde udsagn om forventninger til fremtiden, der blandt andet omfatter ledelsens estimater for fremtidige præstationer, omsætning og indtjening, vores ledelses vækstmål og dens evne til at levere konsistente driftsforbedringer. Disse erklæringer vedrørende fremtiden er baseret udelukkende på de forventninger, der eksisterede, da de blev fremsat, og de er omfattet af risici og usikkerheder, som kan medføre manglende efterlevelse af vores daværende finansielle forudsigelser samt andre forventninger, såsom ændringer i efterspørgslen efter KCI's produkter forårsaget af øget konkurrence, ændringer i politikker for betalingsgodtgørelse, vores evne til at beskytte vores immaterielle rettigheder og de generelle økonomiske vilkår. Alle oplysninger fremsat i enhver præsentation på dette websted er dateret med udarbejdelsesdatoen og er ikke efterfølgende opdateret. Vi er ikke underlagt krav til opdatering af sådanne oplysninger. Yderligere oplysninger om potentielle faktorer, som kan have indvirkning på vores forretninger og driftsresultater er indeholdt i vores indberetning af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), herunder vores årsrapport på Form 10-K og vores kvartalsrapport på Form 10-Q, herunder blandt andet i afsnittene med overskrifterne "Risk Factors" og "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations", som er angivet i SECog tilgængelig på SEC webstedet på www.sec.gov.

Tilbage til toppen

LOVVALG


Dette KCI-websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande. Ethvert land har specifikke love, bestemmelser og medicinsk praksis, der regulerer kommunikation på internettet om medicinsk eller andre oplysninger vedrørende medicinske produkter. Intet heri skal opfattes som en anbefaling eller promovering af noget produkt eller en indikation ved noget produkt, der ikke er tilladt ifølge love og bestemmelser i landet, hvor læseren bor.

Nærværende vilkår for anvendelse og politik til beskyttelse af personlige oplysninger samt brugen af dette websted er underlagt lovgivningen i USA og staten Texas. Ethvert og alle sagsanlæg med relation til dette websted kan udelukkende anlægges ved de føderale eller statslige domstole i en kompetent jurisdiktion i staten Texas. Uanset førnævnte er KCI berettiget til at anmode om påbud/forbud (eller tilsvarende retsmiddel med omgående virkning) i enhver jurisdiktion.


Tilbage til toppen

YDERLIGERE BESTEMMELSER FOR DETTE WEBSTED

Foruden bestemmelserne i nærværende vilkår for anvendelse og politik til beskyttelse af personlige oplysninger kan du være underlagt yderligere vilkår, som kan finde anvendelse, når du får adgang til en specifik tjeneste eller materialer på visse sider på dette websted, som f.eks. når du køber udvidede serviceydelser eller følger et link på dette websted. Du bedes læse KCI's politik til beskyttelse af personlige oplysninger for at se, hvordan vi beskytter og anvender de oplysninger, vi indsamler via dette websted.
Dine forpligtelser i henhold til dette afsnit og afsnittet benævnt "Feedback fra brugerne", "Immaterielle rettigheder", "Skadesløsholdelse", "Ingen garantier" og "Ansvarsbegrænsning" er fortsat gældende efter ophør af nærværende vilkår for anvendelse.

Såfremt en domstol, der har kompetent jurisdiktion, finder, at en bestemmelse i nærværende vilkår for anvendelse og politik til beskyttelse af personlige oplysninger er ugyldig, skal ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne aftale, som forbliver i kraft og effektueret. En fravigelse af en bestemmelse i nærværende vilkår for anvendelse og politik til beskyttelse af personlige oplysninger skal ikke anses for at være en yderligere eller fortsat fravigelse af en sådan bestemmelse eller af anden bestemmelse.

Din anvendelse og adgang til KCI's websted indikerer, at du har forstået og accepteret KCI's vilkår for anvendelse og politik til beskyttelse af personlige oplysninger angivet på  Online Politik til beskyttelse af personlige oplysninger .


  • Del på Facebook
  • Del på Twitter
  • Besøg vores side på YouTube

Vigtig meddelelse til patienter

Juridisk information | Politik til beskyttelse af personlige oplysninger | Kontakt os


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.    DSL# 09-03-193.DK
Oplysningerne indeholdt på dette websted er udelukkende udarbejdet og beregnet til visning i Danmark. Dette websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land, og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande.