Cookies on the KCI website
We use cookies to improve your browsing experience on our website. Please visit Privacy Policy our for more information about cookies and how we use them. We recommend you to accept the use of cookies for better navigation.
Tilgængelighed | Sitemap | Kontakt os | Kundeservice Telefon +45 3990 0180
Danmark Change Country
Startside  |  Lidelser  |  Produkter  |  Klinisk evidens  |  For patienter  |  Kundeservice
Her er du: Startside > Produkter > Undertryksteknologier > V.A.C. Therapy > Sikkerhedsoplysninger
Udskriv

Sikkerhedsoplysninger for V.A.C.® Therapy

Engangsartikler til V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) Therapy System, herunder svampe (dvs. V.A.C. GranuFoam, V.A.C. GranuFoamSilver eller V.A.C. WhiteFoam Dressing), slanger og film leveres i steril emballage og er latex-fri. V.A.C. Therapy-canistre leveres i steril emballage eller med steril væskebane og er latex-fri. Det skal sikres, at alle engangsartikler til V.A.C. Therapy System kun bruges én gang. For at garantere sikker og effektiv anvendelse må V.A.C. GranuFoam, V.A.C. GranuFoam Silver og V.A.C. WhiteFoam Dressings udelukkende anvendes med V.A.C. Therapy Units.

Beslutningen om at anvende ren versus steril/aseptisk teknik skal baseres på sårets patofysiologi, den ledende læges/klinikers anvisninger og lokale protokoller.

VIGTIGT: Som ved enhver form for lægeordineret medicinsk udstyr kan det medføre ukorrekt produktydelse samt risiko for alvorlig eller fatal personskade, hvis der ikke konsulteres en læge, og anvisningerne for terapienheden og forbindingerne samt sikkerhedsoplysningerne ikke læses og følges. Terapienhedens indstillinger må ikke ændres eller anvendes uden anvisninger eller tilsyn fra en kliniker.
 

Indikationer for anvendelse

ActiV.A.C.® og InfoV.A.C. ® Negative Pressure Wound Therapy Systems (NPWT) er integrerede systemer til sårbehandling til anvendelse i den akutte behandling, til rehabilitering og i hjemmeplejen. De er indicerede til at skabe et miljø, som fremmer sårheling gennem sekundær eller tertiær (forsinket primær) intention ved at forberede sårlejet til lukning, reducere ødem10, stimulere dannelsen af granulationsvæv12,13 og perfusion12,19 og ved at fjerne eksudat12 og infektiøst materiale6. Det er indiceret til brug hos patienter med kroniske, akutte, subakutte og rumperede sår samt læsionssår, brandsår, sår (såsom diabetiske sår, tryksår eller venøs insufficiens), lapper og transplantater.

V.A.C. GranuFoam Silver-forbindingen fungerer som en effektiv barriere for bakteriel penetration og kan bidrage til reduktion af infektionsrisikoen i førnævnte sårtyper17.

Kontraindikationer


V.A.C. Therapy System-forbindinger må ikke anlægges direkte på blotlagte blodkar, anastomotiske områder, organer og nerver.

BEMÆRK: Se afsnittet Advarsler for yderligere oplysninger vedrørende blødning

V.A.C. Therapy er kontraindiceret til patienter med:

 • Malignitet i såret
 • Ubehandlet osteomyelitis


BEMÆRK: Se afsnittet Advarsler for oplysninger vedrørende osteomyelitis.

 • Non-enteriske og uudforskede fistler
 • Nekrotisk væv med sårskorpe
   

BEMÆRK: Efter revision af nekrotisk væv og komplet fjernelse af sårskorpen,
kan V.A.C. Therapy anvendes.

 • Overfølsomhed over for sølv (gælder kun V.A.C. GranuFoam Silver).
   

Advarsler

Blødning
Visse patienter har en stor risiko for blødningskomplikationer med eller uden anvendelse af V.A.C. Therapy. Følgende patienttyper har en øget risiko for blødning, som kan være dødelig, hvis den forbliver ukontrolleret.

 • Patienter med svage eller skøre blodkar eller organer i eller omkringsåret som et resultat af, men ikke begrænset til:
  • Suturerede blodkar (naturlig anastomose eller transplantater) eller organer
  • Infektion
  • Traume
  • Radiation
 • Patienter uden tilstrækkelig sårhæmostase
 • Patienter, som er behandlet med antikoagulantia eller trombocytaggregationshæmmere
 • Patienter uden tilstrækkelig tildækning af vaskulære strukturer.


Hvis V.A.C. Therapy ordineres til patienter med øget risiko for blødningskomplikationer, skal de behandles og monitoreres i et behandlingsmiljø, der er godkendt af den ledende læge.

Ved udvikling af pludselig blødning eller store mængder blod under behandling med V.A.C. Therapy, eller ved tilstedeværelse af regulært (lyst rødt) blod i slanger eller canistret, skal V.A.C. Therapy øjeblikkeligt standses, forbindingen forblive intakt, og der skal tages foranstaltninger til standsning af blødningen og øjeblikkeligt søges lægehjælp. V.A.C. Therapy Units og forbindinger må ikke anvendes til at forebygge, minimere eller standse vaskulær blødning.

Beskyttelse af kar og organer: Alle blotlagte eller overfladiske blodkar og organer i og omkring såret skal være helt tildækkede og beskyttede inden anlæggelsen af V.A.C.Therapy.

Det skal altid sikres, at V.A.C. Foam Dressings ikke kommer i direkte kontakt med blodkar og organer. Anvendelsen af et tykt lag af naturligt væv bør resultere i den mest effektive beskyttelse. Hvis der ikke findes et tilgængeligt tykt lag naturligt væv, eller hvis det ikke er kirurgisk muligt, kan der efter afgørelse fra den ledende læge alternativt anvendes flere lag finmasket, ikke-klæbende materiale eller biologisk fremstillet væv til at anlægge en fuldstændig beskyttende barriere. Hvis der anvendes ikke-klæbende materiale, skal det sikres, at det fastgøres, så den beskyttende position opretholdes under hele behandlingen.

Indstillingen af vakuum og terapitilstanden bør ligeledes overvejes, når behandlingen påbegyndes.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af store sår, der kan omfatte skjulte kar, som ikke uden videre er synlige. Patienter skal nøje monitoreres for blødninger i et behandlingsmiljø, der er godkendt af den ledende læge.

 • Inficerede blodkar: Infektion kan erodere blodkar og svække den vaskulære væg, hvilket kan øge tilbøjeligheden for karskader gennem abrasion eller manipulation. Inficerede blodkar er forbundet med risiko for komplikationer, herunder blødning, som kan være dødelig, hvis den forbliver ukontrolleret. Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved anlæggelse af V.A.C. Therapy i den umiddelbare nærhed af inficerede eller potentielt inficerede blodkar. (Se afsnittet Beskyttelse af kar og organer ovenfor).Hæmostase, antikoagulantia eller trombocytaggregationshæmmere: Patienter uden tilstrækkelig sårhæmostase har en øget risiko for blødning, som kan være dødelig, hvis den forbliver ukontrolleret. Disse patienter skal behandles og monitoreres i et behandlingsmiljø, der er godkendt af den ledende kliniker.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter under behandling med antikoagulantia eller trombocytaggregationshæmmere, da de menes at øge risikoen for blødninger (relativt til type og kompleksiteten af såret). Indstillingen af vakuum og terapitilstanden bør ligeledes overvejes, når behandlingen påbegyndes.

 • Anvendelse af hæmostatika i såret: Hæmostatika uden suturer (f.eks. knoglevoks, absorberbare gelatinesvampe eller spray til forsegling af sår) kan, hvis den brydes, øge risikoen for blødning, som kan være dødelig, hvis den forbliver ukontrolleret. Der skal beskyttes mod løsrivelse af sådanne midler. Indstillingen af vakuum og terapitilstanden bør ligeledes overvejes, når behandlingen påbegyndes.
 • Skarpe kanter: Knoglefragmenter eller skarpe kanter kan punktere beskyttende barrierer, kar eller organer og derved være årsag til skade. Enhver skade kan forårsage blødning, som kan være dødelig, hvis den forbliver ukontrolleret. Vær opmærksom på skift i den relative position af væv, kar og organer i såret, som kan øge risikoen for kontakt med skarpe kanter. Skarpe kanter eller knoglefragmenter skal fjernes fra sårområdet eller tildækkes for at forhindre perforering af blodkar og organer inden anlæggelsen af V.A.C.® Therapy. Hvor det er muligt, skal alle resterende kanter udglattes og afdækkes med henblik på at mindske risikoen for alvorlige eller fatale skader i tilfælde af strukturelle forskydninger. Der skal udvises forsigtighed ved fjernelse af forbindingskomponenter fra såret med henblik på at undgå skader fra ubeskyttede, skarpe kanter.
   

Canisterstørrelse på 1000 ml
Canistre på 1000 ml MÅ IKKE ANVENDES hos patienter med stor risiko for blødninger eller hos patienter, som ikke tolererer tab af store væskemængder, herunder børn og ældre patienter. Ved anvendelse af dette canister skal der tages hensyn til patientens størrelse og vægt, patientens tilstand, sårtypen, monitoreringsevnen og behandlingsmiljøet. Dette canister anbefales udelukkende til den akutte pleje (hospital).

Inficerede sår
Inficerede sår skal monitoreres nøje og kan kræve hyppigere forbindingsskift end ikke-inficerede sår, hvilket afhænger af faktorer, såsom sårets tilstand, behandlingsmål og parametre for instillationsbehandling (til V.A.C. Instill Therapy System). Se anvisningerne for anlæggelse af forbindinger (findes i æsken med V.A.C. Dressing) for yderligere oplysninger om hyppigheden for forbindingsskift. Som ved enhver form for sårbehandling skal klinikere og patienter/plejepersonale regelmæssigt monitorere såret, vævet omkring såret og eksudat for tegn på infektion, forværrende infektion eller andre komplikationer. Tegn på infektion omfatter feber, ømhed, rødme, hævelse, kløe, udslæt, tiltagende varme i såret og omgivende væv, purulent sekretion eller stærk lugt. Infektion kan være alvorlig og kan forårsage mange komplikationer som f.eks. smerte, ubehag, feber, gangren, toksisk chok, septisk chok og/eller fatale skader. Tegn på eller komplikationer af systemisk infektion omfatter kvalme, opkast, diarré, hovedpine, svimmelhed, besvimelse, ondt i halsen med hævelse af slimhinden, disorientering, høj feber, refraktær og ortostatisk hypotension og erythroderma (et solskoldningslignende udslæt). Hvis der er tegn på begyndende systemiske infektioner eller fremadskridende infektioner i såret, skal lægen øjeblikkeligt kontaktes for at afgøre, om behandlingen med V.A.C. Therapy skal afbrydes. Se ligeledes afsnittet Inficerede blodkar i forbindelse med sårinfektioner relateret til blodkar.

Inficerede sår med V.A.C. GranuFoam Silver Dressing
I tilfælde af klinisk infektion er V.A.C. GranuFoam Silver Dressing ikke indiceret til at erstatte anvendelsen af systemisk behandling eller andre behandlingsregimer til infektion. V.A.C. GranuFoam Silver Dressing kan anvendes i inficerede sår som et supplement til standardbehandlingsregimer og som en barriere mod bakteriel penetration.

Osteomyelitis
V.A.C. Therapy System må IKKE anlægges i et sår med ubehandlet osteomyelitis. Der bør overvejes grundig debridement af alt nekrotisk, ikke-levedygtigt væv, herunder inficerede knogler (hvis nødvendigt) samt hensigtsmæssig antibiotikabehandling.

Beskyttelse af sener, ligamenter og nerver
Sener, ligamenter og nerver skal beskyttes for at undgå direkte kontakt med V.A.C. Foam Dressings. Disse strukturer kan afdækkes med naturligt væv, masket ikke-klæbende materiale eller biologisk fremstillet væv for at bidrage til minimering af risikoen for udtørring eller skader.

Anlæggelse af svampe
Anvend altid V.A.C. Dressings direkte fra steril emballage, som ikke er beskadiget eller har været åben. Placér ikke svampe i blinde/uudforskede fistler.
V.A.C. WhiteFoam Dressing kan være mere hensigtsmæssig til uudforskede fistler. Svampen må ikke presses ned i såret, da dette kan beskadige væv, ændre applicering af vakuum eller forhindre fjernelse af eksudat eller svampen. Tæl altid det samlede antal anlagte svampe i såret, og registrer antallet på filmen og i patientens journal. Dato for forbindingsskift noteres ligeledes på filmen.

Fjernelse af svampe
V.A.C. Foam Dressings er ikke bioresorberbare. Tæl altid det samlede antal svampe, der fjernes fra såret, og kontroller, at antallet af anlagte og fjernede svampe stemmer overens. Svampe, der får lov til at sidde i såret i længere end den anbefalede periode, kan medføre indvækst af væv i svampen, gøre det vanskeligt at fjerne svampen fra såret eller resultere i infektion eller andre uønskede hændelser. Ved udvikling af betydelig blødning skal behandlingen med V.A.C. Therapy System øjeblikkeligt afbrydes, og der skal tages foranstaltninger til standsning af blødningen, og forbindingen skal forblive intakt, indtil den behandlende læge eller kirurg er blevet konsulteret. Behandlingen med V.A.C. Therapy System må ikke genoptages,
før tilstrækkelig hæmostase er konstateret, og patienten ikke længere har risiko for yderligere blødninger.


V.A.C. Therapy skal være tændt
En V.A.C. Dressing må ikke efterlades uden aktiv V.A.C. Therapy i mere end 2 timer. Hvis behandlingen afbrydes i mere end 2 timer, skal den gamle forbinding fjernes, og såret skal skylles. Anlæg enten en ny V.A.C. Dressing fra en uåbnet, steril emballage og genstart V.A.C. Therapy, eller anlæg en alternativ forbinding i henhold til den behandlende klinikers anvisninger.

Akrylklæbere
V.A.C. Drape har en klæbende akryloverflade, som kan øge risikoen for bivirkninger hos patienter, der er allergiske eller overfølsomme over for akrylbaserede klæbemidler. Hvis en patient har kendt allergi eller overfølsomhed for sådanne klæbemidler, må V.A.C.® Therapy System ikke anvendes. Ved tegn på begyndende allergisk reaktion eller overfølsomhed, såsom rødme, hævelse, udslæt, nældefeber eller betydelig kløe, skal behandlingen afbrydes og lægen kontaktes øjeblikkeligt. Ved synlige tegn på bronchospasme eller mere alvorlige allergiske reaktioner skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp.

Defibrillering
Fjern V.A.C. Dressing, hvis defibrillering er påkrævet i området, hvor forbindingen er anlagt. I modsat fald kan forbindingen hæmme overførelsen af elektrisk energi og/eller genoplivning af patienten.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)—Terapienheden
V.A.C. Therapy-enheden er potentielt farlig ved udsættelse for magnetisk resonans (MR). V.A.C. Therapy Unit må ikke medtages i MR-miljøer.

MRI (magnetic resonance imaging)—V.A.C. Dressings
V.A.C. Dressings kan normalt forblive på patienten i et MR-miljø uden større risici, forudsat at behandlingen med V.A.C. Therapy System ikke afbrydes i mere end 2 timer (se afsnittet V.A.C. Therapy skal være tændt). V.A.C. GranuFoam Silver Dressing er blevet påvist ikke at være omfattet af kendte risici i et MR-miljø med følgende betingelser:

 • Statisk magnetisk felt på 3 Tesla eller mindre,
 • Spatialt gradientfelt på 720 Gauss/cm eller mindre, og
 • Maksimal gennemsnitlig specifik absorptionshastighed for hele kroppen (SAR) på 3 W/kg ved 15 minutters scanning.

En ikke-klinisk test under samme forhold resulterede i en temperaturstigning på <0,4° C. MR-billedkvaliteten kan kompromitteres, hvis det aktuelle scanningsområde er lokaliseret i samme område eller i den umiddelbare nærhed af V.A.C. GranuFoam Silver® Dressing.

Hyperbar oxygenbehandling (HBO)
V.A.C. Therapy Unit må ikke medtages i HBO-trykkammeret. V.A.C. Therapy Unit er ikke udviklet til dette miljø, og der er brandfare forbundet med enheden i dette miljø. Når V.A.C. Therapy Unit afbrydes, udføres ét af følgende: (i) V.A.C. Dressing erstattes af et andet HBO-kompatibelt materiale under hyperbarbehandlingen, eller (ii) den åbne ende af V.A.C. Tubing tildækkes med fugtig bomuldsgaze, og hele V.A.C. Dressing (inklusiv slanger) tildækkes med et fugtigt håndklæde under hele behandlingen i kammeret. Under HBO-behandlingen må V.A.C. Tubing ikke lukkes med klemmer. En V.A.C. Dressing må ikke efterlades uden aktiv V.A.C. Therapy i mere end 2 timer. Se afsnittet V.A.C. Therapy skal være tændt.

Forholdsregler

Standardforholdsregler
For at reducere risikoen for overførelse af blodbårne patogener skal der anvendes standardforholdsregler for infektionskontrol hos alle patienter i henhold til de lokale protokoller, uanset diagnose eller formodet infektionsstatus. Foruden handsker skal der bæres kittel og beskyttelsesbriller, hvis væskeeksponering anses som sandsynligt.

Kontinuerlig versus intermitterende V.A.C. Therapy
Kontinuerlig V.A.C. Therapy, frem for intermitterende behandling, anbefales over ustabile strukturer, såsom en ustabil brystvæg eller ikke-intakt fascia med henblik på at minimere bevægelse og bidrage til stabilisering af sårbunden. Kontinuerlig behandling anbefales ligeledes generelt hos patienter med øget risiko for blødninger, meget eksuderende sår, nye lapper og transplantater og sår med akutte, enteriske fistler.

Patientstørrelse og -vægt
Der skal tages hensyn til patientens størrelse og vægt, når der ordineres V.A.C. Therapy. Spædbørn, børn, mindre og ældre patienter skal nøje monitoreres for væsketab og dehydrering. Patienter med meget eksuderende sår eller store sår i forhold til patientens størrelse og vægt skal ligeledes monitoreres nøje, da de kan have risiko for væsketab og dehydrering. Ved monitorering af væske-output skal væsken i både slanger og canistre tages med i overvejelserne.

Rygmarvsskader
Hvis patienten oplever autonom hyperrefleksi (pludselig forhøjelse af blodtrykket eller hjertefrekvensen som respons til stimulering af det sympatiske nervesystem), skal V.A.C. Therapy afbrydes for at bidrage til minimering af sensorisk stimulation og lægehjælp øjeblikkeligt søges.

Bradykardi
For at minimere risikoen for bradykardi må V.A.C. Therapy Dressing ikke anlægges i nærheden af nervus vagus.

Enteriske fistler
Sår med enteriske fistler kræver særlige forholdsregler for at opnå optimal V.A.C. Therapy. V.A.C. Therapy anbefales ikke, hvis dræning af materie fra fistler eller begrænsning af dette er det eneste formål med behandlingen.

Beskyttelse af huden omkring såret
Overvej at anvende et hudpræparat for at beskytte huden omkring såret. Svampen må ikke nå ud over den intakte hud. Beskyt skrøbelig/skør hud omkring såret med yderligere V.A.C. Drape, hydrokolloid- eller anden transparent film.

 • Flere lag V.A.C. Drape kan reducere fordampningen af fugt, hvilket kan forøge risikoen for maceration.
 • Hvis der er tegn på irritation eller overfølsomhed over for filmen, svampen eller slangestilslutningen, afbrydes behandlingen, og en læge konsulteres.
 • For at undgå traumer på huden omkring såret må filmen ved anlæggelse ikke strækkes eller trækkes over svampen.
 • Der skal udvises ekstrem forsigtighed hos patienter med neuropatisk etiologier eller kompromitteret kredsløb.


Cirkulær anlæggelse af forbinding
Undgå brugen af cirkulære forbindinger på nær ved tilstedeværelsen af anasarka eller ekstremt væskende underekstremiteter, hvor cirkulær forbindingsteknik kan være nødvendig for at etablere og opretholde en forsegling. Overvej anvendelsen af flere mindre stykker V.A.C. Drape frem for et stort stykke for at minimere risikoen for reduceret distal cirkulation. Der skal udvises ekstrem forsigtighed for ikke at strække eller trække i filmen, når den fastgøres. Den sættes løst på, og kanterne stabiliseres med et elastisk dække, om nødvendigt. Når der anvendes cirkulære forbindingsteknikker, er det altafgørende, at distale pulsslag systemisk og regelmæssigt palperes, og at den distale kredsløbsstatus bedømmes. Hvis der er tale om formodet kompromitteret kredsløb, afbrydes behandlingen, forbindingen fjernes, og lægen kontaktes.

Trykudsving for V.A.C. Therapy Unit
I sjældne tilfælde kan slangeblokeringer hos
V.A.C. Therapy Units resultere i korte udsving i vakuum til undertryk på mere end 250 mm Hg. Årsager til alarmer skal øjeblikkeligt afhjælpes. Se Brugervejledningen eller kontakt din KCI-repræsentant for yderligere oplysninger.

Yderligere forholdsregler for V.A.C. GranuFoam Silver Dressing


Topiske opløsninger eller midler
Ved anvendelse af V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må der ikke anvendes topiske opløsninger eller midler, som kan medføre uønskede interaktioner med sølv. Saltvandsopløsninger kan f.eks. kompromittere effektiviteten af V.A.C. GranuFoam Silver® Dressing. Kontakt producenten af den topiske opløsning direkte for mere detaljerede oplysninger.

Beskyttende lag
For at opnå optimal virkning skal V.A.C. GranuFoam Silver Dressing anlægges direkte på såroverfladen, da dette giver optimal kontaktflade mellem væv og svamp/sølv. V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må dog som med alle V.A.C. Foam Dressings ikke anlægges direkte på blotlagte blodkar, anastomotiske områder, organer eller nerver (se afsnittet Beskyttelse af kar og organer). Intervenerende ikke-klæbende lag kan anlægges mellem V.A.C. GranuFoam Silver Dressing og sårets overflade. Disse produkter kan dog kompromittere effektiviteten for V.A.C. GranuFoam Silver Dressing i området tildækket med det ikke-klæbende lag.

Elektroder eller konduktiv gel
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må ikke komme i kontakt med EKG (elektrokardiogram) eller andre elektroder og konduktive gels under elektronisk monitorering eller ved elektroniske målinger.

Diagnostisk billeddannelse
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing indeholder metallisk sølv, som kan forringe visualiseringen i forbindelse med særlige billeddiagnostiske metoder.

Forbindingskomponenter
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing indeholder sølvfragmenter (10 %) med en formulering med kontinuerlig frigivelse. Anlæggelse af produkter, der indeholder sølv, kan forårsage midlertidig misfarvning af væv.

Der gælder yderligere advarsler og forholdsregler for visse specialfremstillede V.A.C.®-forbindinger og V.A.C. Therapy Units, som f.eks. V.A.C. Abdominal Dressing og V.A.C. Instill Therapy System. Se brugervejledningen for det enkelte produkt, inden det anvendes.

Indikationer for V.A.C. Abdominal Dressing

Denne specialforbinding er indiceret til:

 • Midlertidig bridging af åbninger i bugvæggen, hvor primær lukning ikke er mulig, og/eller hvor gentagne abdominale indgreb er nødvendige.
 • Åbne abdominale sår med blotlagte viscera, herunder, men ikke begrænset til, abdominalt kompartmentsyndrom.


Særlige forholdsregler for V.A.C. Abdominal Dressing System

 • V.A.C. Abdominal Dressing anvendes optimalt hos patienter uden hæmoragi, hvis abdominale indhold er tilstrækkeligt ødematøs til at udelukke sikker abdominal lukning.
 • Der skal tages særlige forholdsregler hos patienter med vedvarende eller stor risiko for hæmoragi og/eller enterisk lækage. Individuel bedømmelse af patienter skal udføres med henblik på at klarlægge status for gastrointestinalkanalen.
 • Advarsel: Patienter med alvorlige abdominale traumer og abdominalt kompartmentsyndrom har en høj dødelighedsprocent. Der skal rettes yderligere opmærksomhed, uanset om V.A.C. Abdominal Dressing anvendes.

 Indikationer for V.A.C. GranuFoam Silver Dressing

V.A.C. GranuFoam Silver Dressing er en effektiv barriere for bakteriel penetration og kan bidrage til reduktion af infektionsrisikoen i førnævnte sårtyper.

Yderligere forholdsregler for V.A.C. GranuFoam Silver Dressing

Topiske opløsninger eller midler
Ved anvendelse af V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må der ikke anvendes topiske opløsninger eller midler, som kan medføre uønskede interaktioner med sølv. Saltvandsopløsninger kan f.eks. kompromittere effektiviteten af V.A.C. GranuFoam Silver Dressing.

Beskyttende lag
For at opnå optimal virkning skal V.A.C. GranuFoam Silver Dressing anlægges direkte på såroverfladen, da dette giver optimal kontaktflade mellem væv og svamp/sølv. V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må dog som med alle V.A.C. Foam Dressings ikke anlægges direkte på blotlagte blodkar, anastomotiske områder, organer eller nerver (se afsnittet Beskyttelse af kar og organer). Intervenerende ikke-klæbende lag kan anlægges mellem V.A.C. GranuFoam Silver Dressing og sårets overflade. Disse produkter kan dog kompromittere effektiviteten for V.A.C. GranuFoam Silver Dressing i området tildækket med det ikke-klæbende lag.

Elektroder eller konduktiv gel
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing må ikke komme i kontakt med EKG eller andre elektroder og konduktive gels under elektronisk monitorering eller ved elektroniske målinger.

Diagnostisk billeddannelse
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing indeholder metallisk sølv, som kan forringe visualiseringen i forbindelse med særlige billeddiagnostiske metoder.

Forbindingskomponenter
V.A.C. GranuFoam Silver Dressing indeholder sølvfragmenter (10 %) med en formulering med kontinuerlig frigivelse. Anlæggelse af produkter, der indeholder sølv, kan forårsage midlertidig misfarvning af væv.

Indikationer for V.A.C. Instill Therapy System

Indikationer
V.A.C. Instill® System er indiceret til patienter, som kan drage fordel af anvendelsen af V.A.C. Instill Therapy sammen med kontrolleret applicering og drænage af topicale sårbehandlingsopløsninger og suspensioner over sårbunden. Dette inkluderer patienter, som opnår fordele ved fjernelsen af infektiøst materiale eller andre væsker fra såret under påvirkning af vedvarende undertryk.

Denne hjemmeside indeholder information om produkter, som muligvis er tilgængelige i forskellige lande. Produkterne har ikke nødvendigvis opnået markedsgodkendelse til forskellige indikationer fra en regulerende myndighed, hvis det er relevant.


 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Besøg vores side på YouTube

Vigtig meddelelse til patienter

Juridisk information | Politik til beskyttelse af personlige oplysninger | Kontakt os


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.    DSL# 09-03-193.DK
Oplysningerne indeholdt på dette websted er udelukkende udarbejdet og beregnet til visning i Danmark. Dette websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land, og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande.