Cookies on the KCI website
We use cookies to improve your browsing experience on our website. Please visit Privacy Policy our for more information about cookies and how we use them. We recommend you to accept the use of cookies for better navigation.
Tilgængelighed | Sitemap | Kontakt os | Kundeservice Telefon +45 3990 0180
Danmark Change Country
Startside  |  Lidelser  |  Produkter  |  Klinisk evidens  |  For patienter  |  Kundeservice

Ofte stillede spørgsmål om V.A.C.® Therapy

Bemærk: Informationerne på dette websted henvender sig primært til sundhedsfagligt personale. Patienter bør konsultere deres læge i forbindelse med deres specifikke medicinske tilstand og behandling samt oplysningerne på dette websted.

 V.A.C. ® Therapy er et unikt system til sårbehandling særligt udviklet til adskillige sårtyper gennem anvendelsen af sårbehandling med vakuum. Da der her er tale om et meget specialiseret, avanceret system til sårbehandling, er sundhedspersonalet muligvis ikke bekendt med de mange aspekter af V.A.C.® Therapy. Her kan være tale om funktionalitet, klinisk effektivitet, tilskud eller andre aspekter.

For at assistere det sundhedsfaglige personale har KCI udarbejdet følgende Ofte stillede spørgsmål (FAQ). Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 39900180 eller email, postmasterdk@kci-medical.com samt i de kliniske retningslinjer og brugervejledninger, som leveres med enheden og forbindingerne.

 Hvad er forskellen mellem V.A.C.® Therapy og andre enheder til sårbehandling med vakuum?

Der eksisterer en afgørende forskel mellem V.A.C.® Therapy og andre enheder til sårbehandling med vakuum. V.A.C. Therapy er påvist at have indvirkning på sårhelingsresultaterne20,5,1,3. Det integrerede V.A.C.® Therapy System er det eneste, der anvender V.A.C.® GranuFoam® Dressings i såret – andre enheder til sårbehandling med vakuum gør brug af gazeforbindinger.

Under vakuum skaber V.A.C.® GranuFoam® Dressings hydrofobiske, netformede struktur med åbne porer et miljø, som fremmer hurtigere20 og mere effektiv5 sårheling på celleniveau sammenlignet med gaze11,14. Når der ved hjælp V.A.C.® GranuFoam® Dressing anvendes vakuum i sårbunden, strækkes cellerne vha. mekaniske kraftpåvirkninger og trækkes ind i de åbne porer i svampen. Dette stræk stimulerer cellevæksten, hvilket resulterer i dannelsen af granulationsvæv2,12,13.

Da gaze ikke indeholder den åbne porestruktur, som ses hos V.A.C.® GranuFoam® Dressings, er det i laboratorietests ikke blevet påvist at øge celleaktiviteten, og på grund af dets absorberende karakter kan gaze i realiteten påvirke appliceringen af vakuum og sårets helingsproces11,14.

Du kan lære mere om, hvordan V.A.C.® Therapy virker på cellulært niveau er den eneste behandling, der fremmer sårheling på celleniveau.

Hvad er forskellen mellem V.A.C.® Therapy og sårdrænage?

Drænage af væske fra et sår kan udgøre en vigtig del af helingen. Dette er dog blot en af adskillige mekanismer i V.A.C.®Therapy. V.A.C.®Therapy-sårbehandlingen med vakuum er indiceret til at fremme alle følgende mekanismer, som er altafgørende for hurtig20 og effektiv5 sårheling:

  • Skaber et miljø, som fremmer sårheling8
  • Fremmer dannelsen af granulationsvæv og perfusion2,12,13,19
  • Forbereder sårbunden til lukning9
  • Reducerer ødem10
  • Trækker sårrandene sammen9
  • Fjerner infektiøst materiale12 og eksudat6

Hvordan ved jeg, om V.A.C.® Therapy er hensigtsmæssig til min patients sår?

V.A.C.® Therapy er indiceret til en bred vifte af akutte og kroniske sår og kan anvendes på alle behandlingsområder. Lær mere om V.A.C.®Therapy-sårtyper og indikationer samt vigtige kontraindikationer og sikkerhedsoplysninger eller kontakt din lokale KCI-repræsentant.

V.A.C.® Therapy er dyrere end andre behandlingstyper – hvorfor skulle jeg anvende den?

Selvom V.A.C.®Therapy umiddelbart virker dyrere, kan de kliniske fordele i realiteten bidrage til at reducere klinikkens samlede omkostninger. Du kan få flere oplysninger om den påviste omkostningseffektivitet for V.A.C.® Therapy .

Forbindinger med gaze eller svamp. Er der forskel?

Ja, der eksisterer en klinisk forskel. Selvom V.A.C.® GranuFoam® Dressing (sort svamp) kan fremstå som en simpel operationssvamp, er den særligt udviklet til sårbehandlingen med vakuum.Der er store forskelle: 1) de fordelagtige effekter ved svampe (med åbne porer, som er fremstillet med specifikationer til at opnå en porestørrelse på 400-600 mikrometer) på celleniveau, som fremmer hurtig20 og effektiv5 sårheling, 2) den hydrofobiske struktur med åbne porer i V.A.C.® GranuFoam® Dressings tilpasses til konturerne i dybe eller uregelmæssigt formede sår for at opnå en jævn trykfordeling i såret.

Af disse årsager vil gaze ikke give de påviste fordele ved sårbehandlingen med vakuum fra V.A.C.® GranuFoam® Dressings, og i visse tilfælde kan gaze medføre ophobning af væske, hvilket vil påvirke sårets helingsproces11,14.

Hvad er forskellen mellem sorte svampe og hvide svampe?

Den sorte svamp – V.A.C.® GranuFoam® Dressing – er hydrofobisk eller vandafvisende. Den netformede svamp med åbne porer tillader fjernelse af eksudat og gør, at den tilpasses til sårbunden, hvilket resulterer i en grænseflade mellem svamp og væv. Dette design tillader en bedre fordeling af vakuum i hele sårbunden og stimulerer dannelsen af granulationsvæv.

Den hvide svamp – V.A.C.® WhiteFoam Dressing – er hydrofil eller væskeretinerende. Svampens høje brudstyrke og ikke-klæbende egenskaber er typisk indiceret til brug i fistler og flade undermineringer. Den kan med fordel ligeledes anvendes ved blotlagt udstyr og beskyttede, blotlagte sener og knogler.

Er skift med V.A.C.® Dressing en ren eller steril teknik?

Beslutningen om at anvende ren versus steril/aseptisk teknik skal baseres på sårets patofysiologi og den ledende klinikers/læges anvisninger og lokale protokoller. Anlæggelse af forbindinger i forhold til rene eller sterile teknikker er udelukkende lægens/klinikerens afgørelse. Engangsartikler til det integrerede V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure) Therapy System, herunder svampe (dvs. V.A.C. GranuFoam®, V.A.C. GranuFoam Silver® eller V.A.C.® WhiteFoam Dressing), slanger og film leveres i steril emballage og er latex-fri. V.A.C.® Therapy-canistre leveres i steril emballage eller med steril væskebane og er latex-fri.

Klinikere har muligheden for at anlægge forbindingen på operationsstuen ved hjælp af steril/aseptisk teknik, hvis det findes nødvendigt. De kan ligeledes anvende ren teknik til anlæggelse i hjemmet eller i forbindelse med patologi, hvor der ikke kræves steril teknik. Som med alle forbindinger i steril emballage skal de anvendes i henhold til de lokale protokoller og politikker, der er gældende for sårbehandling.

Kan man behandle mere end ét sår vha. én terapienhed på samme tid?

Ja. KCI har etableret to metoder til tilslutning af sår til én terapienhed. En "broteknik" og en "Y-tilslutning".

"Broteknik" kan udføres, når der er tale om flere sår med tilsvarende patologi i den umiddelbare nærhed af hinanden. V.A.C.® drape anlægges på den intakte hud mellem sårene, og en strimmel af svamp anlægges fra den ene sårbund til den anden over den filmbelagte hud. Så længe alle svampestykkerne berører hinanden, kan slangerne anlægges på en central placering, og der kan herved anvendes én pumpe til at fordele trykket mellem alle sårene.

Y-tilslutningen gør, at der kan behandles flere ikke-inficerede sår, som er adskilt af større afstand ved at anvende en tilslutning, der understøtter to separate slangetilslutninger. Vakuumet fordeles i begge tilfælde jævnt i sårene og styres af blot én pumpe.

Yderligere information findes i de kliniske retningslinjer for V.A.C.® Therapy.


  • Del på Facebook
  • Del på Twitter
  • Besøg vores side på YouTube

Vigtig meddelelse til patienter

Juridisk information | Politik til beskyttelse af personlige oplysninger | Kontakt os


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.    DSL# 09-03-193.DK
Oplysningerne indeholdt på dette websted er udelukkende udarbejdet og beregnet til visning i Danmark. Dette websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land, og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande.