Cookies on the KCI website
We use cookies to improve your browsing experience on our website. Please visit Privacy Policy our for more information about cookies and how we use them. We recommend you to accept the use of cookies for better navigation.
Tilgængelighed | Sitemap | Kontakt os | Kundeservice Telefon +45 3990 0180
Danmark Change Country
Startside  |  Lidelser  |  Produkter  |  Klinisk evidens  |  For patienter  |  Kundeservice
Her er du: Startside > Om KCI > Miljøpolitik
Udskriv

Miljøpolitik

KCI's miljøpolitik

KCI ser med alvor på vores ansvar for at bevare naturens ressourcer i de samfund, hvor vi lever og arbejder. Vi forvalter med omhu disse ressourcer i form af en kontinuerlig stræben efter at inkorporere tiltag inden for udvikling, fremstilling og levering af vores terapier, som reducerer den samlede miljøbelastning fra vores processer og produkter. I form af vores globale lederposition på markedet er vi forpligtede til at udvise globalt miljømæssigt lederskab for at sikre en bæredygtig udvikling og forbedre vores planets helbred.

KCI's miljømæssige engagement omfatter:

 • Administration af vores daglige drift af virksomheden på en måde, så vi overholder lovgivningen, er energibesparende og miljøbevidste.
  • Garantere udvælgelse og anvendelse af miljørigtige servicebiler
  • Udvælgelse og anvendelse af miljøvenlige rengøringsmidler på vores globale servicecentre.
  • Efterlevelse af alle relevante globale og lokale bestemmelser for anvendelse af vores produkter på alle vores operative markeder.
  • Kontinuerlig reduktion af rejseaktiviteter for at minimere vores CO2-aftryk.
 • Udnyttelse af vedvarende ressourcer til udvikling og fremstilling af vores produkter og i vores daglige forretningsaktiviteter, når det er muligt.
  • Udvælgelse af genanvendelige materialer under udviklingen og fremstillingen af vores medicinske udstyr.
  • Sikre at vi genanvender materialerne fra vores udtjente leasingprodukter, når det er muligt.
 • Implementering af optimale procedurer for kildereduktion og affaldsreduktion i hele fremstillingsprocessen samt aktiviteter for bortskaffelse.
  • Implementering af programmer for genanvendelse af papir, metal og glas på alle KCI's globale faciliteter.
  • Indførelse af initiativer til minimering af trykte medier i vores aktiviteter inden for kommunikation og arkivering.
 • Uddannelse af vores medarbejdere, sundhedsfaglige personale og slutbrugerne af vores produkter i korrekte procedurer til bortskaffelse samt god miljømæssig adfærd.
  • Udlevering af undervisningsmateriale til alle KCI's medarbejdere vedrørende vigtigheden af genbrug, minimering af affald og energiforbrug på arbejdspladsen samt i hjemmet.
  • Offentliggørelse af programmer for genbrug på alle KCI's faciliteter
 • Samarbejde med vores leverandører om indkøb af genbrugsprodukter, når det måtte være muligt, og at assistere vores leverandører med udviklingen af miljøvenlige produkter og programmer.
  • Udvælgelse af leverandører med optimal geografisk placering for at minimere transportafstande.
  • Opfordring til vores leverandører om reduktion af affald i disses driftsaktiviteter

 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Besøg vores side på YouTube

Vigtig meddelelse til patienter

Juridisk information | Politik til beskyttelse af personlige oplysninger | Kontakt os


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.    DSL# 09-03-193.DK
Oplysningerne indeholdt på dette websted er udelukkende udarbejdet og beregnet til visning i Danmark. Dette websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land, og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande.