Cookies on the KCI website
We use cookies to improve your browsing experience on our website. Please visit Privacy Policy our for more information about cookies and how we use them. We recommend you to accept the use of cookies for better navigation.
Tilgængelighed | Sitemap | Kontakt os | Kundeservice Telefon +45 3990 0180
Danmark Change Country
Startside  |  Lidelser  |  Produkter  |  Klinisk evidens  |  For patienter  |  Kundeservice
Her er du: Startside > Produktgenvinding > Oplysninger til KCI's kunder
Udskriv

Oplysninger om WEEE til KCI's kunder

Bekendtgørelsen om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) trådte i kraft i Danmark 1. august 2005 og implementerer EU's WEEE-direktiv i Danmark. WEEE-direktivets formål er at minimere bortskaffelse af WEEE som usorteret husholdningsaffald og øge mængden af WEEE, der indsamles til behandling, genvinding og miljøvenlig bortskaffelse.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer og stoffer, som kan være miljøfarlige og sundhedsskadelige, hvis affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

crossed out wheeled bin

Produkter, der er mærket med et symbol med en affaldsspand med en streg over som vist nedenfor, er elektrisk og elektronisk udstyr. Affaldsspanden med en streg over betyder, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret restaffald fra husholdninger, men i stedet skal indsamles separat.

Alle kommuner i Danmark har etableret indsamlingsordninger til dette formål. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr kan indleveres uden beregning af enhver person på genbrugspladser eller andre indsamlingsfaciliteter, eller kan indsamles direkte fra husholdninger. For yderligere oplysninger henvises til den enkelte kommune.

Som forbruger må du ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Du skal i stedet anvende kommunens indsamlingsordninger. På denne måde mindskes påvirkningen af miljøet fra affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og der vil være bedre muligheder for at genbruge, genanvende og genvinde affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

KCI Medical overholder sine forpligtelser som fremstillingsvirksomhed i henhold til den danske bekendtgørelse om WEEE med hensyn til at finansiere tilbagetagelse og genanvendelse af forbrugerelektronik fra KCI Medical via medlemskab af den lokale overensstemmelsesordning, Elretur. Indsamling og genbrug af forbrugerelektronik fra KCI efter endt levetid, som returneres i forbindelse med kommunale indsamlingsordninger, finansieres via gebyrer, som KCI Medical betaler til Elretur.

Virksomheder (inklusive hospitaler og praktiserende læger), som har behov for miljøvenlig bortskaffelse af forbrugerelektronik fra KCI, kan kontakte Elretur for at indhente oplysninger om hvilke aftaler, der er iværksat i forbindelse med tilbagetagelse og genanvendelse af disse elektroniske produkter:

www.elretur.dk
Tlf.: +45 33 36 91 98

KCI's udstyr eller dele heraf kan potentielt være smittefarlige efter brug. Bortskaffelse af biologisk risikomateriale er underlagt strenge nationale krav, som kan påvirke de ovenfor beskrevne indsamlingsprocesser. Hvis du er i tvivl eller har brug for oplysninger om bortskaffelse, bedes du kontakte de lokale sundhedsmyndigheder, den læge, der har ordineret udstyret eller det lokale sundhedspersonale.

 

DSL#09-03.193.WEEE.DK


  • Del på Facebook
  • Del på Twitter
  • Besøg vores side på YouTube

Vigtig meddelelse til patienter

Juridisk information | Politik til beskyttelse af personlige oplysninger | Kontakt os


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.    DSL# 09-03-193.DK
Oplysningerne indeholdt på dette websted er udelukkende udarbejdet og beregnet til visning i Danmark. Dette websted indeholder oplysninger om produkter, som kan være delvist tilgængelige afhængigt af det aktuelle land, og kan i et sådant tilfælde være omfattet af godkendelse eller manglende godkendelse samt markedstilladelse fra gældende myndighed i henhold til indikationer og restriktioner i de aktuelle lande.